ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 11 ธ.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:267

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าอกสารจดหมายเหตุ

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562