สัมภาษณ์นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กรณีภารกิจกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชน หมูป่า อะคาเดมี
เผยแพร่เมื่อ: 23 พ.ย. 61จำนวนผู้เข้าชม:221

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นายนพดล ภู่ชัย หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และนางสาววรนุช วีณะสนธิ นักจดหมายเหตุชำนาญการ เข้าสัมภาษณ์นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา และเวลา 16.30 น. เข้าสัมภาษณ์นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กรณีภารกิจกู้ภัยทีมฟุตบอลเยาวชน หมูป่า อะคาเดมี ณ วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า