ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตรวจหารอยรั่วแผงคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศ ภายในคลังเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่เมื่อ: 01 เม.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:279
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการตรวจหารอยรั่วแผงคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศ ภายในคลังเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง