ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่เมื่อ: 01 เม.ย. 67จำนวนผู้เข้าชม:341
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง