ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 26 ม.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:250
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ราย