ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ FCU และ CDU ของระบบปรับอากาศ อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 6 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ: 26 ม.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:89
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ FCU และ CDU ของระบบปรับอากาศ อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 6 เครื่อง