นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 13 ก.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:470
 

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และการใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์ของนักษึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติบรรยายและนำชม