หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ: 22 เม.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:287
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพืชมงคล

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ