หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2566
เผยแพร่เมื่อ: 31 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:333
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2566 ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

วันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 เนื่องในวันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ