สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่ายและอัลบั้ม
เผยแพร่เมื่อ: 22 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:282
 

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่ายและอัลบั้ม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพถ่ายและอัลบั้ม โดย นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การอภิปรายในหัวข้อ การอนุรักษ์ภาพถ่ายโบราณในภาคเอกชนโดย นายอรรถดา คอมันตร์ และนายปิติรัชต์ จูช่วย และการบรรยาย หัวข้อ การอนุรักษ์ภาพถ่ายตามมาตรฐานสากล โดยนางจิราภรณ์ อรัณยะนาค นอกจากนี้ วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพถ่ายและอัลบั้ม โดยพนักงานซ่อมเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่มีประสบการณ์แบ่งปันความรู้เทคนิคและแนวทาง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค