นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 02 มี.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:284
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 51 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุบรรยายและนำชม