ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ
เผยแพร่เมื่อ: 13 ม.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:223
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ