หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในวันเสาร์
เผยแพร่เมื่อ: 04 ม.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:570
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะทำการพ่นน้ำยากำจัดปลวกทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จึงจำเป็นต้องปิดบริการในวันเสาร์ ดังต่อไปนี้
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 1 และ 29 เมษายน 2566
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
วันเสาร์ที่ 1 และ 22 กรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวก