ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 9th MOWCAP General Meeting ของคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (MOWCAP)
เผยแพร่เมื่อ: 30 พ.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:204
 

นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ และนางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ เข้าร่วมการประชุม 9th MOWCAP General Meeting ของคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (MOWCAP) พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการดำเนินงาน (Country Report) และลงคะแนนในการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ เมืองอันดง สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2565

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดการประชุม การสัมมนานานาชาติ การตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ สถาบันเกาหลีศึกษา (Korean Studies Institute: KSI) และเยี่ยมชม Dosan Confucian Academy

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นำเสนอรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ของประเทศไทย

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 การนำเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ลงคะแนนคัดเลือกเอกสาร พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีปิด และเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก Hahoe Folk Village