หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:55
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565

ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC 2022) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ โทร 0 2282 8423 เอกสารลายลักษณ์ ต่อ 103 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ต่อ 233 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ inbox ทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ