นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 08 ส.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:400
 

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 10.00 น. นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบกิจกรรมเสริมความรู้ Road Map ในสาระวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องหลักฐานชั้นต้นและการจัดเก็บโดยไมโครฟิล์ม โดยนางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยาย นางสาวเชิญขวัญ นิวัฒน์วราพร นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ และนางสาวพนาวัลย์ จ่างแสง เจ้าพนักจดหมายเหตุชำนาญงาน นำชมการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ นายสมพงศ์ อิสระพงศ์ไพศาล และนายวิเชียร กันล้อม นำชมการจัดทำและทำสำเนาไมโครฟิล์ม