ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสแกนภาพและเอกสารจดหมายเหตุพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับ จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:458
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสแกนภาพและเอกสารจดหมายเหตุพร้อมจัดพิมพ์ต้นฉบับ จำนวน 1 งาน