ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมผนังปิดช่องลมด้านหน้าอาคารศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:251
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมผนังปิดช่องลมด้านหน้าอาคารศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 1 งาน