ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท-3621
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:210
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท-3621