การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางบังอร หลงสมบูรณ์
เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:272
 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางบังอร หลงสมบูรณ์ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นผู้ประสานงานในการรับมอบเอกสาร โดยเอกสารที่รับมอบเป็นเอกสารส่วนบุคคลของอาจารย์เปรื่อง ศิริภัทร์ และอาจารย์สมิธิ ศิริภัทร์