ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 68 รายการ
เผยแพร่เมื่อ: 07 ม.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:56
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 68 รายการ