ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ รถตู้ยี่ห้อนิสสัน หมายเลข ฮษ614 กทม
เผยแพร่เมื่อ: 14 ธ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:41
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ รถตู้ยี่ห้อนิสสัน หมายเลข ฮษ 614 กทม