ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นหนังสืออ้างอิงและนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:23
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นหนังสืออ้างอิงและนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
จำนวน 1 ราย