ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:14
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ