ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System) จำนวน 8 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:16
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air  Conditioning System) จำนวน 8 เครื่อง