ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:9
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง