ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อน้ำประปาเข้าตู้น้ำดื่ม จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:20
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อน้ำประปาเข้าตู้น้ำดื่ม จำนวน 1 งาน