ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 30 เม.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:12
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ