ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบข้อมูลการเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 07 ม.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:19
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบข้อมูลการเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 งาน