ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่เมื่อ: 07 ม.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:12
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน