ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
เผยแพร่เมื่อ: 19 ส.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:27
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ