ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:34
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด