ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 04 ก.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:183
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน