ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ CDU และ FDU ของระบบปรับอากาศ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 6 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ: 23 พ.ค. 66จำนวนผู้เข้าชม:225
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ CDU และ FDU ของระบบปรับอากาศ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 6 เครื่อง