ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซไนโตรเจน (อินดัสเตรียลเกรด/ท่อ 6 คิว) จำนวน 8 ท่อ
เผยแพร่เมื่อ: 02 ก.พ. 66จำนวนผู้เข้าชม:210
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซไนโตรเจน (อินดัสเตรียลเกรด/ท่อ 6 คิว) จำนวน 8 ท่อ