ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (CDU) ของระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:289
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (CDU) ของระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง