ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์นอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:262
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์นอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย