ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสต๊อปวาล์วท่อน้ำประปาห้องสุขา จำนวน 1 งาน
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:125
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสต๊อปวาล์วท่อน้ำประปาห้องสุขา จำนวน 1 งาน