สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์
เผยแพร่เมื่อ: 12 เม.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:121
 

การเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์
“เสด็จฯ ทำไม? ไกลถึงยุโรป”

📣 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์ 📣

📚ในหัวข้อ “เสด็จฯ ทำไม? ไกลถึงยุโรป”

ซึ่งเป็นเรื่องพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในการเปิดสัมพันธภาพทางการทูตกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

รับวิทยาการและแนวคิดใหม่จากตะวันตกมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถและคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

📍 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์

🔸 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

🔸 นายไกรฤกษ์ นานา

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง ผู้ดำเนินรายการ

📍ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 จำนวนจำกัด 40 ที่นั่งเท่านั้น (สงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อที่นั่งครบตามจำนวน)

https://forms.gle/fFZkWDdbTRdcoeFX6

✅ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

✅ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะในงาน (ภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องเมื่อคราว ร.5 เสด็จยุโรป)

✅ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง วัดไข้ ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม)

📍ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ทาง facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนในวันเสวนา (23 เมษายน 2565) ระหว่างเวลา 13.00 – 13.45 น. เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

📣 ในการลงทะเบียนต้องแสดงหลักฐานประวัติการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมผล ATK ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมฟังการเสวนา

**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in) เนื่องจากจัดที่นั่งและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

***สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook live : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันและเวลาดังกล่าว

#ปิยมหาราชเสด็จยุโรป

#ร5เสด็จยุโรป

#รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป

#หอจดหมายเหตุแห่งชาติ