หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2565
เผยแพร่เมื่อ: 05 เม.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:123
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเดือนเมษายน ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน 2565 เนื่องในวันจักรี

วันที่ 13 - 16 เมษายน 2565 เนื่องในวันสงกรานต์

ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2282 8423 ต่อ 103, 233 (ในวันและเวลาราชการ)