หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 02 ธ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:133
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการตามวันดังต่อไปนี้

6 ธันวาคม 2564             วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
10 - 11 ธันวาคม 2564    วันรัฐธรรมนูญ
15 - 30 ธันวาคม 2564    ตรวจสอบเอกสารประจำปี
31 ธันวาคม 2564           วันสิ้นปี
1 - 3 มกราคม 2565        วันขึ้นปีใหม่และหยุดชดเชย

ระหว่างปิดบริการสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ https://archives.nat.go.th

สอบถามข้อมูลงานบริการเพิ่มเติม โทร 0 2282 8423 ต่อ 103,131,301 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก