หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book): หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เผยแพร่เมื่อ: 30 พ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:298
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจอ่านหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทางคอลัมน์ หนังสือทรงคุณค่า