สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 29 พ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:90
 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการจัดทำระบบงานจดหมายเหตุ ภายใต้โครงการศึกษา จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บเชิงอนุรักษ์และระบบงานเจ้าหน้าที่สำหรับระบบงานจดหมายเหตุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 1) โดยมีนางบุศยารัตน์ คู่เทียม นักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ กล่าวต้อนรับ นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ บรรยายและนำชม และนางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล นักจดหมายเหตุชำนาญการ นำชม