ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เผยแพร่เมื่อ: 20 ต.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:1581
 

ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 

ตามที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และแจกจ่ายแก่ส่วนราชการ และห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และอ้างอิง

บัดนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงขอแจ้งให้ “ผู้มีบัตรรับหนังสือ” นำบัตรมารับหนังสือได้ที่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และปิดพักกลางวัน)

สำหรับผู้ที่บัตรรับหนังสือหาย ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำมาแสดง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 8423 ต่อ 142 - 146