แจ้งวันปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ในเดือนตุลาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ: 11 ต.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:403
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งวันปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ในเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดพิเศษประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา)

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 พ่นน้ำยากำจัดปลวก

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

------------------------------------

เปิดให้บริการเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี)

และเปิดให้บริการเพิ่มเติม **เฉพาะเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ ในวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)

------------------------------------

ติดต่องานบริการเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์  โทร. 0 2282 8423 ต่อ 103

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ / เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แบบแปลน แผนผัง  โทร. 0 2282 8423 ต่อ 233