หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ: 30 ก.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:174
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 43

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด