หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 30 ส.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:167
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ได้ที่ https://archives.nat.go.th/th-th/

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox เพจสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือโทร 0 2282 8423 ต่อ 103, 301 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก