หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
เผยแพร่เมื่อ: 19 ก.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:188
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)

ขออภัยในความไม่สะดวก