หอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้บริการตามปกติ
เผยแพร่เมื่อ: 12 ก.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:184
 

ตามประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์* เวลา 08.30 - 16.00 น.

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ/เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แบบแปลน แผนผัง เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (พักเที่ยง)

ปิดบริการในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ การให้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

หรือสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบออนไลน์ https://.archives.nat.go.th