หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
เผยแพร่เมื่อ: 21 มิ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:140
 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 33

ทั้งนี้การเปิดให้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด